De som ønsker å delta på møtet må senest 14. mars 2019 kl. 15.00 gi beskjed til vårt kundesenter på tlf. 69 89 91 00 eller på epost til post@esbank.no.

Våre stemmeberettige kunder kan nå fremme forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. Forslagene må være oversendt Eidsberg Sparebank innen 14. februar 2019. 

Generalforsamlingen består av 11 kundevalgte medlemmer, 5 medlemmer valgt fra Eidsberg kommune og 5 medlemmer valgt av de ansatte i Eidsberg Sparebank. Stemmeberettige kunder i banken skal for kommende periode velge 3 faste medlemmer. Alle velges for 4 år.

Følgende kundevalgte medlemmer er på valg:

  • Thor Øyvind Midtfjeld
  • Arild Svendsen
  • Roy Ingar Nilssen

Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer.

Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget. 

Valget forberedes av egen valgkomite. Valgkomiteen arbeider etter egen instruks gitt av bankens generalforsamling.

Valgkomiteens forslag til kundevalgte representanter vil offentliggjøres så snart det er klart.

 

Knut J. Herland

Generalforsamlingens leder