De som ønsker å delta på møtet må senest 15. mars 2018 kl. 15.30 gi beskjed til vårt sentralbord på tlf. 69 89 91 00 eller på epost til post@esbank.no.

Våre stemmeberettige kunder kan nå fremme forslag til kandidater til bankens generalforsamling. Forslagene må inneholde kandidatenes navn, fødselsår og -dato og fullstendig adresse. Forslagene må være oversendt Eidsberg Sparebank innen 15. februar 2018.  

Generalforsamlingen består av 11 kundevalgte medlemmer, 5 medlemmer valgt fra Eidsberg kommune og 5 medlemmer valgt av de ansatte i Eidsberg Sparebank. Stemmeberettige kunder i banken skal for kommende periode velge 3 faste medlemmer. Alle velges for 4 år. 

Følgende kundevalgte medlemmer og varamedlemmer er på valg:
Anne Berit Lund Haube  
Lene Sørby
Halstein Lundeby

Bare private myndige kunder som på valgdagen har, og i løpet av de siste 6 måneder, et innskudd på over kr 2.500,-, har stemmerett ved valget og er valgbare medlemmer. 

Det er ikke tillat å gi fullmakt ved valget.  

Valget forberedes av egen valgkomite. Valgkomiteen arbeider etter egen instruks gitt av bankens generalforsamling. 

Valgkomiteens forslag til kundevalgte representanter vil offentliggjøres så snart det er klart.