Alle norske banker er pålagt å innhente kundeerklæring og dokumentere legitimasjon for alle sine kunder - selv om banken kjenner disse fra før. Oppgir man ikke påkrevd informasjon til banken innen fristen 10. oktober 2019, vil man miste tilgang til kontoene sine, og etterhvert vil kundeforholdet avsluttes. Det er lurt å være tidlig ute for å komme før "rushet". 

Kundeerklæring:

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål som går på din bruk, eller planlagte bruk, av banken. Informasjonen er en del av antihvitvaskreglementet. Har du nettbank eller mobilbank skal du ha blitt bedt om å svare på disse spørsmålene når du logger deg inn. Har du allerede besvart dem, blir du ikke bedt om det igjen. Er du usikker, logg deg inn i nettbank/mobilbank og se om det kommer opp. For de under 18 år må foresatte fylle ut skjemaet og signere. Skjemaet kan også lastes ned her.

Legitimasjon:

Banken plikter å dokumentere legitimasjon for alle sine kunder. Vi deler det opp i to grupper:

De som har BankID må legitimere seg med pass, da dette er eneste godkjente legitimasjon for BankID. Har du ikke pass, må du skaffe deg det så snart som mulig. Du kan levere annen gyldig legitimasjon (førerkort eller bankkort med bilde fra annen bank) for å oppfylle bankens krav - slik at kontoene dine ikke sperres, men pass vil kreves ved neste fornyelse/rebestilling av BankID, så lurt å være føre-var.  

De som ikke har BankID (et mindretall av våre kunder) kan legitimere seg med pass (ikke nødpass), førerkort, bankkort med bilde (fra annen bank), nasjonale ID-kort fra et EØS-land, norsk utlendingspass (blått pass) eller norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass). For barn under 15 år, er fødselsattest også gyldig. Vi anbefaler pass på det sterkeste. Har du ikke dette, kan du bestille time for det her

Har man ikke anledning til å møte opp i banken med legitimasjonen kan den også sendes pr post til Eidsberg Sparebank, Pb 164, 1851 Mysen, eller digitalt i nettbanken; logg inn i nettbanken og velg «kontakt oss». Klikk så på de tre strekene oppe til høyre og velg «Ny melding». Last så opp en skannet kopi av informasjonen du skal sende oss. Denne kommunikasjonsformen er helt sikker. Vi ser likevel helst at man fysisk møter opp i banken, slik at vi kan få skannet legitimasjonen din på skikkelig måte. 

OBS! Skal man sende kopi av legitimasjon, må denne være bekreftet av offentlig instans, eller signert av to myndige norske personer. Skjema for å skanne-legitimasjon.