Bankboks

Bankboksene er tilgjengelig på Mysen, og er alle 27 cm brede og 40,9 cm dype. Man kan velge mellom følgende høyder: 5,5 cm, 8,8 cm, 19,8 cm og 30,8 cm.

Man må være helkunde med lønnsinngang i Eidsberg Sparebank for å kunne ha bankboks.

Bankbokser

Pris
5,5 cm høy pr år 200 kr
8,8 cm høy pr år 300 kr
19,8 cm høy pr år 500 kr
30,8 cm høy pr år 700 kr  
Tap av én nøkkel 750 kr  
Tap av begge nøklene Inntil 5.000 kr  

Dybde: 41 cm. Bredde: 27,5 cm.
Bankbokser er kun tilgjengelig ved Mysen-kontoret.