Løsøre, avling og besetning

Denne forsikringen gjør at du ikke risikerer driftstap om en skade skulle oppstå på redskap, løsøre, avling eller fastmontert produksjonsutstyr.
  • Inkluderer avbruddstap i inntil 36 måneder
  • Forsikringen kan utvides med erstatning for avlingssvikt
  • Transportskader på egne varer med inntil 15 prosent av forsikringssummen på driftsløsøre
Kontakt meg om forsikring

Dette omfattes av forsikringen


Avbrudd

Transportskader på egne varer med inntil 15%
av forsikringssummen på driftløsøre. 

Kasko på driftløsøre. Dekker skade på redskap
tilkoblet motorvogn. 

Reduksjon med kr 10 000 i egenandel ved 
brannskader dersom godkjent brannvarsling er montert,
og var i drift på skadetidspunktet. 
 
Tilleggsnæring for inntekt inntil kr 300 000. Høyere beløp
kan avtales. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema