Konto

Konto-produkter er til for å gjøre det lettere for deg å oppbevare, administrere og få tilgang til pengene dine. For kontoer hvor det vil være mange transaksjoner inn og ut, benyttes brukskontoer, hvorav den vanligste er lønnskonto. Brukskontoer brukes også ofte som regningskonto. Se sparekontoer under Sparing.