Deg og dine

Få hjelp ved sykdom eller skade på person, eller behov for behandling.

Helseforsikring

Vår samarbeidspartner Falck Helse kan hjelpe deg med: 

  • Medisinske tjenester
  • Fysikalske tjenester
  • Psykologbistand  
Ta kontakt her for å opprette sak

For andre spørsmål om din behandling:
Telefon: (+ 47) 21 89 75 35

Personskade ved trafikkuhell, ulykke eller yrkesskade/yrkessykdom

Skademelding om hendelsen må sendes inn (skjemaet skrives ut, fylles inn og signeres).

Her finner du skademeldingsskjema:

Utfylt skademelding legges ved når du logger inn og melder skade eller sendes per post til:

Eika Forsikring 
Postboks 332
2303 Hamar 

Personforsikring: barneforsikring, arbeidsuførhet, kritisk sykdom eller dødsfall

Ønsker du å melde krav under personforsikring ber vi deg kontakte oss på telefon: (+47) 22 87 63 40

Vi gir veiledning om videre saksbehandling og sender deg skademeldingsskjema. 

Inntektsforsikring

Skadebehandling av forsikringssaker for Inntektsforsikring behandles av forsikringsselskapet AXA. 

Kontaktinformasjon AXA
Telefon: 800 37 500
E-post: clp.no.kundeservice@partners.axa

Trenger du hjelp?