Banker er generelt pålagt å vite pengenes opprinnelse når de kommer inn på konto hos oss, for å hindre at disse er knyttet til svindel, hvitvasking eller annen kriminalitet. Dette inkluderer også tilfeller hvor kunden selv er uvitende om at pengene deres er brukt med kriminelle hensikter. Krypto er fortsatt komplisert og uoversiktlig for mange, noe som utnyttes av useriøse aktører.

Foreløpig finnes få reguleringer og retningslinjer for hvordan norske banker skal forholde seg til krypto konkret, så vi er nødt til å forholde oss til «føre var»-prinsippet og sikre at vi har god dokumentasjon fra kunder på transaksjoner fra krypto inn i vår bank.

Per dags dato innebærer dette følgende for deg som handler med krypto:

  1. Investerer du i krypto eller annen virtuell valuta må du kunne legge frem dokumentasjon på alle transaksjoner som inngår i investeringsløpet (hvor pengene kom fra og hvor de ble satt inn). Dette innebærer alle transaksjoner fra valutaen ble kjøpt og helt frem til gevinsten ble satt inn på konto i Eidsberg Sparebank.
  2. Du må kunne dokumentere midlenes opprinnelse på pengene som er benyttet til handelen. Dette gjelder også dersom handelen er foretatt fra konto i annen bank.
  3. Transaksjonene må ha gått gjennom en kryptobørs som er rapporteringspliktig til norsk regulatorisk myndighet for at vi skal vurdere dokumentasjonen som mottas. Liste over slike børser finnes på Finanstilsynets hjemmesider (https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/rapporter/). Velg konsesjonstype «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  4. Vi stiller krav til at kunde må kunne dokumentere at formue og eventuell gevinst er rapportert til skattemyndighetene.

All dokumentasjon skal godkjennes av Eidsberg Sparebank (behandlingstid opptil 2 uker).

Dersom nødvendig dokumentasjon ikke kan fremlegges vil det kunne bli aktuelt for Eidsberg Sparebank å sperre det aktuelle beløpet i påvente av at tilfredsstillende dokumentasjon foreligger.

Dette er fortsatt et ganske nytt område, og det vil sannsynligvis komme endringer. Vi vil oppdatere våre rutiner og retningslinjer etter hvert som dette kommer på plass fra myndighetene.