Har du relevant utdannelse/erfaring som du tror kunne matchet Eidsberg Sparebank godt? Send gjerne en åpen søknad til jje@esbank.no. Vi kan ikke love at søknaden blir besvart med det første, men vi tar vare på relevante søknader i tilfelle det skulle dukke opp behov.