Husforsikring

Å kjøpe hus er den største investeringen du gjør. En husforsikring sikrer det utvendige av boligen din, samt ting som henger fast i den, og sørger for at du ikke står på bar bakke dersom noe skjer.
  • Erstatter skader på boligen ved brann-, vann- og naturskade, samt ved tyveri
  • Erstatter ombygging av bolig dersom du blir invalid etter ulykke
  • Omfatter rettshjelp og tap av husleieinntekter
Sjekk pris og kjøp husforsikring

Hvilken forsikring passer for deg?

Hos oss kan du velge mellom Hus og Hus Pluss. Se hva som passer deg best. 

Hus Pluss Hus
Følgeskade ved utett yttertak


Skade på våtrom som følge av lekkasje/tilbakeslag

Følgeskade ved håndverkerfeil  
Følgeskade ved vannskade på våtrom

Bygning inntil 10 kvm er medforsikret

Tap av husleieinntekter

Naturskade

Rettshjelp

Brann-, vann- og tyveriskader  


Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!