Brukskonto

En brukskonto er en konto tilpasset mange transaksjoner inn og ut. Den vanligste typen brukskonto er en lønnskonto, men de brukes ofte også som regningskonto. Det er ikke knyttet spesielt gode rentebetingelser til disse, men man kan knytte kort til dem.