Oppdatert 26.03.2018

STYRET

Sigmund Vister - leder

Bjørn Horgen - nestleder

Hilde M. Brandsrud

Monika Svinndal

Harald Østby

Merethe Jensen

Ove Gangnes (ansattevalgt)

 

Varamedlemmer:

Per Kristian Brandsrud

Stine Elisabeth Henriksen

Olaug Dvergsnes Eriksen (ansattevalgt)

 

GENERALFORSAMLINGEN

Knut J. Herland – leder (offentlig valgt)                                                         

Anne Berit Lund Haube – nestleder (kundevalgt)

 

Kundevalgte:

Thor Øyvind Midtfjeld

Arild Svendsen                                                                                                 

Roy Ingar Nilssen

Nilla Lysaker

Nina Kristine Sperlin

Martha Synnøve Hersleth Holsen

Kjell Erik Lundeby

Hege Gammelsrud Thoresen

Runar Andresen

Hege Bakke

                  

Varamedlemmer:

Gabrielle Bjørnstad-Northern

Tone Johnsrud

Erik Biltvedt

Even Elvenes

Jon Fredrik Alvim

 

Offentlige valgte:

Kjetil Igletjern                                                                                                  

Fredrik Mortvedt                         

Wenche Øiestad

Britt F. Holta                                              

 

Varamedlemmer: 

Ingunn Herstad Hensel                

Arthur Reime                               

Chanett Bernhus                          

 

 

Ansattevalgte:

Reidar Hjortland

Randi Johansen

Trond Høntorp

Kari Almark                                                

Per Kristian Skaarer

 

Varamedlemmer:

Tommy Skullerud

Nina Ørka

Lene Aas

 

VALGKOMITE                                        Personlige varamedlemmer

Kari Almark                                                 Randi Johansen

Nina Kristine Sperlin                                   Anne Berit Lund Haube

Fredrik Mortvedt                                         Ingunn Herstad Hensel

Thor Øyvind Midtfjeld                               Gabrielle Bjørnstad-Northern