Oppdatert 21.03.2019

STYRET

Anders Gimmingsrud - leder

Bjørn Horgen - nestleder

Hilde M. Brandsrud

Monika Svinndal

Harald Østby

Merethe Jensen

Ove Gangnes (ansattevalgt)

 

Varamedlemmer:

Per Kristian Brandsrud

Hege Paulsen

Steinar Jacobsen (ansattevalgt)

 

 

GENERALFORSAMLINGEN

Knut J. Herland – leder (offentlig valgt)                                                         

Anne Berit Lund Haube – nestleder (kundevalgt)

 

 

Kundevalgte:

Thor Øyvind Midtfjeld

Even Elvenes                                                                                                 

Hans Kristian Olsen 

Nilla Lysaker

Nina Kristine Sperlin

Martha Synnøve Hersleth Holsen

Kjell Erik Lundeby

Hege Gammelsrud Thoresen

Runar Andresen

Hege Bakke

                  

Varamedlemmer:

Gabrielle Bjørnstad-Northern

Tone Johnsrud

Erik Biltvedt

Anne Lena Mjøen

Jon Fredrik Alvim

 

 

Offentlige valgte:

Kjetil Igletjern                                                                                                  

Fredrik Mortvedt                         

Wenche Øiestad

Britt F. Holta

 

Varamedlemmer: 
Ingunn Herstad Hensel                

Arthur Reime                               

Chanett Bernhus

 

 

Ansattevalgte:

Reidar Hjortland

Randi Johansen

Trond Høntorp

Kari Almark                                                

Per Kristian Skaarer

 

Varamedlemmer:

Linda Kleiven

Nina Ørka

Lene Aas

 

 

VALGKOMITE                                        Personlige varamedlemmer:

Trond Høntorp                                             Per Kristian Skaarer

Nina Kristine Sperlin                                  Anne Berit Lund Haube

Fredrik Mortvedt                                         Ingunn Herstad Hensel

Thor Øyvind Midtfjeld                                Gabrielle Bjørnstad-Northern